GästföreläsareRoland Andersson

Roland Andersson

Roland Andersson är fd överläkare vid Kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov, med inriktning mot nedre gastro-kirurgi och professor vid IKE, Linköpings Universitet och Futurum, Region Jönköpings Län. Hans forskning handlar om olika aspekter av appendicit, särskilt epidemiologi och diagnostik. Bland övriga forskningsområden kan nämnas samband mellan faktorer hos afrikanska mödrar och deras barns kön och födelsevikt, cancerutveckling och fertilitet vid IBD, genetiska prognostiska markörer vid colorektal cancer och metoder att behandla pilonidalsinus. 

Föreläsningen: "Botande eller skadande kirurgi?  Om mortalitet vid appendicit och morbiditet efter behandling av pilonidalsinus" kommer att vara en historisk exposé av kirurgins eventuella betydelse för minskad dödlighet i appendicit-sjukdomen och om olika behandlingsmetoders effekt på patientlidande vid pilonidalsinus. Deltar i följande event:
Tisdag 21/08 08:22-08:33 - Validering av urvalskriterier för standardiserade vårdförlopp för tjock- och ändtarmscancer
Tisdag 21/08 15:15-15:25 - Crohns sjukdom, men inte ulcerös kolit, påverkar fertiliteten hos män
Onsdag 22/08 11:20-11:25 - A high scrotal incision for non-palpable and intraabdominal testicles
Torsdag 23/08 10:15-11:45 - SVESEK - "Igår, Idag och imorgon."
Torsdag 23/08 16:39-16:45 - Intraduktal papillär mucinös neoplasi i pankreas - en kostnads-effektanalys av behandlingsstrategier för sidogångstypen
Fredag 24/08 08:10-08:20 - Kolecystektomi hos gravida och tidigare obesitasopererade.Åke Andrén-Sandberg

Åke Andrén-Sandberg

Uppvuxen i Lund, blev den första AT-läkaren som legitimerades i Sverige. Underläkare i Halmstad, följt av 20 år i Lund, med avbrott för två år som chef i Eksjö. Äventyrat på Grönland och Malawi, arbetat också i Liverpool, Bern och Greifsvald. Tre år som professor och klinikchef i Bergen, följt av 1½ som sjukhuschef i Göteborg, ett halv år som professor på Nordiska Hälsovårdshögskolan, ett halvt år i Danmark, 3 år i Stavanger och 10 på Karolinska sjukhuset. Omvandlade som redaktör Svensk Kirurgi till vad den är idag. Har enligt PubMed skrivit 308 artiklar, men till det 7 i Svensk Botanisk Tidskrift. 56 egna tryckta böcker varav 5 om etik. Ordförande i Riksidrottsförbundets Dopingkommission. Fulltidsarbetande pensionär.

 Deltar i följande event:
Tisdag 21/08 15:15-16:45 - KIRUB - Bara påven är ofelbar - vad gör vi andra när något gått fel: etik och praktik.Peter Angelos
Peter Angelos, MD, PhD, FACS

Peter Angelos, MD, PhD, FACS is the Linda Kohler Anderson Professor of Surgery and Surgical Ethics, Chief of Endocrine Surgery, and Associate Director of the MacLean Center for Clinical Medical Ethics at the University of Chicago.  He completed his undergraduate degree, medical school, and a Ph.D. in Philosophy at Boston University.  He completed his residency in General Surgery at Northwestern University and went on to complete fellowships in Clinical Medical Ethics at the University of Chicago and in Endocrine Surgery at the University of Michigan.  Dr. Angelos is a busy endocrine surgeon who has written widely on thyroid and parathyroid surgery, minimally invasive endocrine surgery, and ethical aspects in the care of surgical patients. Dr. Angelos is past president of the American Association of Endocrine Surgeons.Deltar i följande event:
Onsdag 22/08 11:30-12:15 - BJS föreläsning - Surgical Ethics and the Future of Surgical PracticeKristjan Asgeirsson

Kristján Asgeirsson did his basic medical training and MD research thesis in Iceland.  He subsequently trained in general surgery and oncoplastic breast surgery in the UK. Kristján has been working as a consultant oncoplastic breast surgeon since 2007.  The majority of his clinical commitments are at the Nottingham Breast Institute, but in addition to this, he provides a specialist breast surgical service to the people of Iceland and the Faroe Islands at the Nordic Breast Institute, Reykjavik.

His main area of clinical interest is in oncoplastic breast conservation, both therapeutic mammoplasties and local perforator flap surgery. He has a particular interest in risk reducing breast surgery and is a member of the high risk/family history service at the Nottingham Breast Institute and also provides counseling and risk reducing surgery to Icelandic and Faroes high risk women at the Nordic Breast Institute. 

Kristján established in collaboration with the Nottingham ORBS group the international RRS Iceland meeting,  which specifically focuses on risk reducing strategies for high risk women.  Two successful meetings have to date been held, in 2014 and 2016, and the upcoming meeting will be held in November this year.

Kristján has worked actively towards promoting oncoplastic breast surgery in the Nordic countries. To that end, he has widely lectured, taught and held workshops in the Nordic countries and is one of the founding members of the NORBS (Nordic group of oncoplastic breast and reconstructive surgeons)

Kristján has published mainly on breast cancer and oncoplastic breast surgery.Deltar i följande event:
Torsdag 23/08 15:15-16:45 - SFFB-Bröstbevarande kirurgi vs. mastektomi - vad är kunskapsläget?
Fredag 24/08 08:00-09:30 - SFFB/Plastikkirurgi - Profylaktiska mastektomier och rekonstruktion - till vem, när, var, hur?Stig Bengmark

Stig Bengmark – Mini-CV 2018

Stig Bengmark is born 1929, became MD in 1956, and PhD in 1958. SB served as professor of Surgery at Lund University 1970 until retirement in 1994 and head of department 1970-1990. He is since 2000 Honorary Visiting Professor to London University. SB is honorary fellow of two surgical colleges and honorary member of several national and international associations. He has published more than one thousand research articles and book chapter mainly focussing on factors controlling growth and regeneration, surgical complications. His more recent interests are innate immunity, inflammation and the involvement of the gut in surgical complications and development of chronic diseases. He identifies environmental and lifestyle factors that controls inflammation and studies the preventive and healing effects of gut reconditioning in association with major surgery and chronic diseases. Deltar i följande event:
Måndag 20/08 10:15-11:45 - SOTA 1 Helsingborg - Tarm och Hälsa. (Kommer att spelas in och läggas på hemsidan i efterhand)Andrea Berg

Andrea Berg, sjuksköterska på Länssjukhuset i Kalmar och medicinsk volontär för Operation Smile.Deltar i följande event:
Onsdag 22/08 12:30-13:00 - Ethicon symposium - Operation SmileMargareta Berg

Margareta Berg, Med Dr, specialist i ortopedi, 61 år, började på ortopedkliniken Östra Sjukhuset i Göteborg 1980, och blev kvar där till 1992 då hon disputerade och samtidigt fick en överläkartjänst vid Skene Lasarett vid den odelade kirurgkliniken, där ortopedin sköttes av 2 ortopedspecialister. Lasarettet hade då full verksamhet med alla former av elektiv ortopedisk kirurgi samt en akutmottagning, vilket medförde att hon även ställdes inför vissa utmaningar inom traumaområdet och fick använda sina kunskaper inom mjukdelstäckning och plastikkirurgi. Under åren 2001-2005 tjänstgjorde hon vid Centre Hôspitalière Universitaire de Nice, Frankrike, hos Pr Pascal Boileau. På uppdrag av honom grundade hon och organiserade de två första upplagorna av ”Nice Shoulder Course” 2003 och 2004, en kombinerad kongress och praktisk kurs i axelkirurgi. Kursen bekräftade att det hon grubblat över sedan 80-talet var en aktuell och internationellt obesvarad fråga: Hur utbildas kirurger? Hur formar man en ny skicklig hantverkare, av en student från läkarlinjen-?

Frågan fick henne att grunda projektet Surgicon 2010, med två historiska kongresser hållna 2011 och 2013 då hon som en följd av projektet inbjöds till ett samarbete med WHO i Genève. I september 2017 publicerades hennes grundtankar om ”Körkort för Kirurger” i American College of Surgeons Bulletin.Deltar i följande event:
Torsdag 23/08 15:15-16:45 - SIKT/KIRUB - Hur vidmakthålla kompetens för utdöende kirurgiska tekniker.Anna Bergström

Anna Bergström, PhD, är implementeringsforskare som framför allt arbetat med implementering av evidens i en rad låg- och medelinkomstländer men som också varit lektor vid Centrum för Personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet. Anna arbetar nu på enheten för implementering och utvärdering vid Centrum för epidemiologi och Samhällsmedicin på Stockholms läns landsting. Deltar i följande event:
Torsdag 23/08 10:15-11:45 - VÅRDVETENSKAP - Personcentrerad vård och implementering.Carl-Fredrik Carlson

Carl-Fredrik Carlson är överläkare i ortopedi med subspecialisering inom fotkirurgin. Sedan ett år tillbaka är han verksamhetschef för ortopedin i förvaltning Sund, Region Skåne. På fritiden ägnar han sig bland annat åt att teckna och måla och detta har under åren givit upphov till två bilderböcker om sjukhusvärlden. Att i ord och bild driva med och provocera sjukhusets administration och ledning har orsakat både glädje och irritation i leden. Till följd av sin nuvarande roll och med tiden har det provokativa inslaget mer övergått i tankar om hur vi borde se på administrativ personal.

Föreläsningen med sin lite svårtydda och kryptiska titel är menad att både roa och provocera. Deltar i följande event:
Torsdag 23/08 08:30-09:30 - ADMIN - Vad är det för mening med medicinska sekreterare?Ana Carneiro


Deltar i följande event:
Fredag 24/08 12:00-13:30 - SFFB-Generella metastaser av malignt melanom - modern medicinsk och kirurgisk behandlingAnders Edsjö

Anders Edsjö är verksam som sektionschef och överläkare inom Klinisk genetik och patologi, Region Skåne. Efter läkarexamen i Uppsala och ett halvår som kirurg i Danmark, disputerade han 2001 vid Lunds universitet med en avhandling kring differentiering och tillväxtfaktorsignalering i barntumören neuroblastom. Efter fortsatt forskning, läkarlegitimation och ett år som underläkare vid Barn- och ungdomssjukhuset i Lund påbörjade han specialisttjänstgöring inom den kliniska patologin i Malmö 2006. Som nyfärdig specialist flyttade han 2012 till Klinisk patologi och genetik, Sahlgrenska, Göteborg där han var ansvarig för den molekylära diagnostiken och senare även för verksamhetens diagnostiker och under den avslutande hösten 2015 för verksamheten som helhet. Parallellt med den kliniska verksamheten uppbar han en tjänst som lektor i molekylär patologi vid Göteborgs universitet. 2016 rekryterades han tillbaka till den Skånska patologin där han delar sin tid mellan verksamhetsfrågor, utveckling av framförallt molekylär diagnostik och en tidsmässigt begränsad egen forskning med fokus på molekylär heterogenitet i solida tumörer. Han har en extensiv erfarenhet av utveckling, validering och implementering av molekylär diagnostik inom klinisk patolog och har engagerat sig nationellt och internationellt i fältets utveckling. Han är adjungerad till styrelsen för SVFP med ansvar för molekylär patologi och har en ledande roll i arbetet med initiativet Genomic Medicine Sweden (GMS).Deltar i följande event:
Tisdag 21/08 08:00-09:30 - ENDOKRIN - Cytologi och patologi i thyroidea förr, nu och i framtiden
Torsdag 23/08 08:00-09:30 - SFFB - Molekylär diagnostik vid bröstcancer-dags för införande i Sverige?Bo Eklöf

Short CV Bo Eklöf, MD, PhD

Education

Bachelor of Medical science, Lund university, Sweden 1958

MD, Lund university 1962

ECFMG, Philadelphia, certificate # 097-286-9, 9/9 1968

Specialist in general surgery, The National Board of

Health and Welfare, Sweden 1970

PhD, Lund university 1972

Associate professor (docent), Lund university 1973

Present position:          

Emeritus clinical professor, department of surgery, university of Hawaii

Previous positions:      

Chief Vascular surgery university hospital Lund, Sweden 1973 – 1978

Chairman department of Surgery Helsingborg 1978 – 1981

Professor and chair department of Surgery, University of Kuwait 1981 – 1990

Vascular surgeon Straub clinic and hospital, Honolulu, Hawaii,

USA 1991 – 2003

Medical director Straub Foundation 1992 – 2003

Clinical Professor of surgery, university of Hawaii 1993 – 2003

Chief Vascular Center Straub clinic and hospital 1998 – 2003

 

Societies                     

Society for Vascular Surgery since 1995     

American Venous Forum since 1992, president 2004-2005

Royal Physiographic society, Lund since 2006

 

Honorary member:       

European Venous Forum 2005

Sociedad Chilena De Flebologia Y Linfologia 2005

La Societé Francaise D’Angeiologie 2007

Swedish Vascular Society 2007

Die Deutsche Gesellschaft fur Phlebologie 2007

Sociedad Argentina de Flebologia Y Linfologia 2008

University of Nis, Serbia, honorary visiting professor 2009            Polish Phlebological Society 2010

Scandinavian Venous Forum 2010

Cyprus Society of Vascular and endovascular surgery 2016


Scientific publications: 253

Editor for books:              6

Chapters in books:        56

Short papers and presentations: 542Deltar i följande event:
Fredag 24/08 10:15-11:45 - KÄRLKIR - VensjukdomarGudbjörg Erlingsdottir

Gudbjörg Erlingsdóttir är docent i arbetsmiljöteknik vid Institutionen för designvetenskaper vid Lunds universitet. Hennes forskningsområde är huvudsakligen hälso- och sjukvården ur ett organisatoriskt och arbetsmiljöperspektiv och då särskilt förutsättningar för och konsekvenserna av införande av e-hälsotjänster.Deltar i följande event:
Onsdag 22/08 13:00-14:30 - VÅRDVETENSKAP & ADMIN - E-hälsotjänsters påverkan på sjukvårdspersonalen.Åsmund Fretland

Åsmund Avdem Fretland, född 1977, är specialist i gastroenterologisk kirurgi och arbetar vid sektionen för HPB-kirurgi vid Oslo universitetssjukhus. Fretland har ett speciellt intresse för minimalinvasiv kirurgi, särskilt laparoskopisk leverkirurgi. Tillsammans med professor Bjørn Edwin ledde han den så kallade OSLO-COMET-studien, den första randomiserade studien som jämfört öppen och laparoskopisk leverresektion.Deltar i följande event:
Fredag 24/08 11:05-11:30 - 3. LeverOreste Gentilini

Bio Oreste D. Gentilini

Born in Milano in 1968, is head of Breast Surgery at the San Raffaele University Hospital, Milano where he is also clinical director of the Breast Unit and leader of the Research in Breast Cancer Surgery Unit.

Chairman of the SOUND (Sentinel node vs Observation after axillary Ultra-souND) prospective randomized multicentric  international trial.

Specialty Editor of The Breast and Editorial Advisory Board member of the European Journal of Surgical Oncology.

Over 5,000 breast surgical procedures performed as main surgeon. Over 100 international peer-reviewed publications in the field of breast cancer. Deltar i följande event:
Torsdag 23/08 15:15-16:45 - SFFB-Bröstbevarande kirurgi vs. mastektomi - vad är kunskapsläget?Bengt Glimelius


Deltar i följande event:
Måndag 20/08 15:15-15:26 - Postoperativa komplikationer i relation till total behandlingstid efter strålbehandling av rektalcancer
Tisdag 21/08 13:00-14:30 - KOLOREKTAL - Metastaserad kolorektalcancer symposium
Tisdag 21/08 13:20-13:40 - Onkologisk behandling
Onsdag 22/08 08:45-08:56 - Lymfovaskulär invasion är en negativ prognostisk faktor hos patienter med stadium III rektalcancer oberoende av adjuvant cytostatikabehandlingPelle Gustafson

Chefläkare, LÖFDeltar i följande event:
Fredag 24/08 08:00-09:30 - Nytt från LÖF – Checklista för Säker Kirurgi 2.0, NEWS-2 och resultat från Säker Traumavård.Eva Haglind

Eva Haglind är professor emerita och överläkare vid Kirurgi, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon har aktivt varit respektive är engagerad i design och vetenskaplig drift av ett tiotal multicenterstudier, såväl internationella som svenska. Deltar i följande event:
Måndag 20/08 11:00-11:11 - Laparoskopisk kirurgi mindre kostsam än öppen kirurgi
Måndag 20/08 15:37-15:48 - Hälsoekonomiska aspekter av tidig nedläggning av temporär ileostomi efter rektumresektion vid cancer (EASY)
Tisdag 21/08 08:33-08:45 - Effektivare utredning av rektalcancer?
Tisdag 21/08 15:15-15:25 - LapLav – en nationell registerbaserad studie jämförande laparoskopiskt lavage och Hartmanns operation vid perforerad divertikulit
Torsdag 23/08 08:00-09:30 - SIKT - Trials och multicenterstudier i Sverige.
Fredag 24/08 11:32-11:39 - PhysSurg-B - randomiserad studie av fysisk aktivitet och återhämtning efter kirurgiLars Holmberg

Bio Sheet Lars Holmberg

Holmberg trained as a surgeon in Dalarna county in Sweden, and was one of the investigators in the Swedish two-county mammography screening trial. He defended a thesis on “Aspects on early detection and treatment of breast cancer” 1988 at Uppsala University. Holmberg held a position as consultant leading breast cancer surgery and research at Uppsala University hospital until 1999, when he was appointed Professor of Clinical Cancer Epidemiology, engaging in research and leading the Regional Oncological Center in the Uppsala-Orebro-region until 2007 when he was recruited as Professor of Cancer Epidemiology at King’s College London to establish a unit for clinical cancer studies in the Faculty of Life Sciences and Medicine. Holmberg returned to Sweden in 2011 to lead a new Regional Cancer Center in the Uppsala-Orebro health care region, but kept the ties with the unit at King’s College London. Holmberg has engaged in a broad range of epidemiological, clinical and translational cancer studies, focusing on breast, prostate and urinary bladder cancer and has published more than 300 original articles. Holmberg is presently a professor emeritus at Uppsala University and King’s College London.Deltar i följande event:
Torsdag 23/08 15:15-16:45 - SFFB-Bröstbevarande kirurgi vs. mastektomi - vad är kunskapsläget?
Fredag 24/08 11:05-11:15 - Risk för ischemisk hjärtsjukdom efter radioterapi för Duktal Cancer in SituÅsa Håkansson

Åsa Håkansson is a senior researcher at the Department of Food Technology, Engineering and Nutrition, Faculty of Engineering, Lund University, and she addresses diet-induced changes in the intestinal microbiota, dietary feed supplements, gastrointestinal inflammation and carcinogenesis as well as fermented foods and food hygiene. Åsa is working with clinical trials and has developed special knowledge in setting up and evaluating animal models. Åsa is the leader of the research group “Food hygiene” and has close collaboration with industry, with the Swedish University of Agricultural Sciences and with the Medical Faculty, Lund University, within the area of gastrointestinal surgery, gastroenterology as well as pediatrics.Deltar i följande event:
Måndag 20/08 10:15-11:45 - SOTA 1 Helsingborg - Tarm och Hälsa. (Kommer att spelas in och läggas på hemsidan i efterhand)Bellal Joseph

ACTA-FÖRELÄSARE Bellal Joseph, MD, FACS

Brief Bio

Dr. Joseph is Professor and Vice Chairman of Research and Knowledge Expansion in the Department of Surgery at the University of Arizona College of Medicine in Tucson. He received his surgical training at Henry Ford Hospital in Detroit, Michigan and subsequently did his fellowship at Shock Trauma Center in Baltimore Maryland at the University of Maryland. Dr. Joseph joined University of Arizona in 2009 and since excelled as a national figure in trauma surgery. In addition to being a board certified clinician, he is also Associate Director of Surgical Critical Care/ Acute Care fellowship, the Director of Southern Arizona Tele-trauma Program, Associate Director of Telesurgery, Director of outpatient clinics for Trauma/Emergency Surgery.

Dr. Joseph’s  clinical interests are in the areas of emergency surgery, trauma and surgical critical care. He has extensively invested himself in research and is the Director of Trauma Research as well as International Research Fellowship. His research focuses traumatic brain injuries focusing on resuscitation and new therapies, frailty and caring for the geriatric surgical patients, surgical outcomes research as well as injury prevention. His research has been well recognized nationally and has been funded by federal grants including National Institutes of Health, National Institute of Aging, and Defense Advanced Research Projects and Agency.  He has published over 160 peer reviewed publications and 17 book chapters. He is a member of more than 12 surgical/scientific societies including American Association for the Surgery of Trauma, American College of Surgeons, Academic Association of Surgery, International Surgical Society, American Geriatric Society, and the Society of Critical Care Medicine.Deltar i följande event:
Måndag 20/08 13:00-13:40 - KKF/SFAT-ACTA-föreläsning. A pinch of this and a pinch of that; Developing Research Programs in the Modern Era- Prof B. Joseph
Måndag 20/08 15:15-15:45 - SFAT-Acute Care Surgery; An Evolution to a Definitive Profession
Tisdag 21/08 10:15-11:45 - SFAT-The transformation of Geriatric trauma and EGS and the impact of frailty.Christofer Juhlin

Christofer Juhlin

Akademisk och yrkesmässig utbildning

Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2008

Kandidatexamen i molekylärbiologi, Stockholms universitet, 2008

Doktorsexamen, Karolinska Institutet, 2009

Postdoc vid Yale University, New Haven, USA, 2013

Docentur i experimentell patologi, Karolinska Institutet, 2016

Specialistläkare i klinisk patologi och cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 2017

Forskning

Forskargruppsledare i molekylär endokrinpatologi

68 publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter, ytterligare två in press

Huvudhandleder en doktorand, två postdocs och bihandledare åt ytterligare tre doktorander

Erhållit Cancerfondens Junior Clinical Investigator Award (50% forskning 6 år)

Erhållit medel från Cancerfonden, SSMF samt flertalet andra aktörer

Sjukvård

Endokrinpatolog vid Nordens största centrum för endokrina tumörer

Undervisar ST-läkare i endokrin patologi

Eftergranskar preparat från andra landstingDeltar i följande event:
Tisdag 21/08 08:00-09:30 - ENDOKRIN - Cytologi och patologi i thyroidea förr, nu och i framtidenAlf Jönsson

Alf Jönsson, Regiondirektör Skåne

Regiondirektör Region Skåne 2015 -
VD Region Skåne Holding AB
Styrelseledamot SOS Alarm 2015 - ff
Landstingsdirektör Landstinget i Kalmar län, 2005-2015Deltar i följande event:
Onsdag 22/08 13:00-14:30 - SKF PLENARSESSION - Priset för nivåstruktureringen, en ojämlik akutsjukvård? - Debatt.Linda Kjellnäs


Deltar i följande event:
Onsdag 22/08 10:15-11:45 - ADMIN - Bröstcancerpatientens väg i vårdkedjan.Jan Kukleta

Jan F. KUKLETA, MD, FMCH is a visceral surgeon in private practice in Zurich, Switzerland.

Study of medicine 1967 – 1974 and State examination 1974 at University of Zurich, Switzerland.

Doctoral thesis 1972-74  “Sutureless intramyocardial pacemaker-electrode implantation“, doctor diploma of University of Zurich 1975. Experimental surgery at Dept. of Surgery of University of Zurich 1972 - 1974.
Since 1984 in private practice of visceral surgery in Zurich.

During 40 years of the never-ceasing surgical training and personal development he concentrated his practical and academic activities on laparoscopic surgery, early adoption of new technologies, herniology and teaching. As a member of international faculty of the European Surgical Institute in Hamburg and Covidien European Training Center in Paris/Elancourt he regularly lectured the parietal repair issues.

Being one of the pioneers of endoscopic tension-free repair he had the chance to accumulate substantial practical and theoretical knowledge in the two last decades. He is member of several national and international surgical societies (SGC, SGVC, ALTC, EAES, EHS-Grepa, AHS, SLS, APHS, SAHC, IEHS and AMEHS), member of International advisory board of “Hernia (The world journal of hernia and abdominal wall surgery)”, “European Journal of Coeliosurgery” and “Chirurgische Allgemeine”; founding member and current president of the Swiss Association for Hernia Surgery SAHC; founder and medical director of Laparoscopic Training Center in Zurich in order to develop and perfect skills of young surgeons in laparoscopic procedures using various simulators. He received Honorary Membership of Chinese College of Surgeons, of German Hernia Society and Indonesian Society of laparo-endoscopic Surgeons.
He is a member of the working groups that elaborated European Hernia Society Guidelines in 2008 for treatment of groin hernias with an Update 2013, the Guidelines for endoscopic hernia treatment of the International Endoscopic Hernia Society in 2010 with an Update 2014, Guidelines for laparoscopic treatment of ventral and incisional abdominal wall hernias 2011 (IEHS) and EAES Consensus development conference on endoscopic repair of groin hernias (2013). Part of Hernia Surge group which merged the EHS, IEHS, APHS and AHS and developed common (world-) guidelines in 2016.

Dr. K. is a frequent contributor to various congresses in all five continents. Operated in 29 countries and lectured in 40 countries in order to share the experience to improve patient’s outcomes.Deltar i följande event:
Torsdag 23/08 10:15-11:45 - SIKT-Face to face: TAPP vs TEPLaurent Lantieri

Laurent Lantieri är professor i plastikkirurgi och chef för den plastikkirurgiska verksamheten på Hopital Europeen Georges Pompidou i Paris. Professor Lantieri tillhör de absoluta pionjärerna inom plastikkirurgisk transplantation av allogen, sammansatt vävnad och hans team har utfört flest ansiktstransplantationer i världen. I ett vidare perspektiv har Lantieri lett utvecklingen av den rekonstruktiva mikrokirurgin i Frankrike och hans enhet är i dag ledande inom flera områden som autolog bröstrekonstruktion, huvud-halsrekonstruktion och behandling av neurofibromatos. Han har varit gästprofessor på flera amerikanska topprankade universitetssjukhus och har bidragit med över 100 vetenskapliga publikationer. På kirurgveckan kommer Laurent Lantieri dela med sig av sin erfarenhet inom ansiktstransplantation och rekonstruktion av komplexa vävnadsdefekter i huvud-halsområdet.Deltar i följande event:
Torsdag 23/08 10:15-11:45 - PLASTIKKIR ACTA-föreläsningCornelia Liedtke

Prof. Dr. med. Cornelia Liedtke works as an Executive Senior Physician at the Department of Gynecology at the Charité Hospital Berlin, Germany. She trained at the Universities of Muenster and Luebeck, Germany, including a postdoc at the Department of Breast Medical Oncology at the MD Anderson Cancer Center. She has received multiple national and international awards including SABCS scholarships and the ASCO merit award.

Prof. Liedtke’s research focuses on translational and clinical research in the field of breast cancer. She has published more than 100 peer-reviewed manuscripts including original articles, review articles and book chapters. She serves as associate editor for Breast Care and as a reviewer for numerous oncology journals including the Journal of Clinical Oncology, the Lancet and Nature Reviews in Cancer. She is a member of the AGO Breast Committee responsible for breast cancer treatment guidelines in Germany.Deltar i följande event:
Torsdag 23/08 08:00-09:30 - SFFB - Molekylär diagnostik vid bröstcancer-dags för införande i Sverige?Niklas Loman

Niklas Lohman är överläkare vid verksamhetsområdet hematologi, onkologi och strålningsfysik vid Skånes Universitetssjukvård. Han är diagnosansvarig i Skåne för bröstcanceronkologin med ett speciellt intresse för ärftlig bröstcancer och bröstcancerrisk och sekreterare i Svenska Bröstcancergruppen (SweBCG). Hans aktuella forskningsintresse berör i första hand identifikationen av BRCA mutationer och BRCA-association vid manifest bröstcancer, i syfte att kunna utnyttja den terapeutiska potentialen hos dessa gener. Niklas Loman är inbjuden gästföreläsare till symposium om handläggning av kvinnor med familjär risk för bröstcancer. Deltar i följande event:
Fredag 24/08 08:00-09:30 - SFFB/Plastikkirurgi - Profylaktiska mastektomier och rekonstruktion - till vem, när, var, hur?Philipp Martin

Philipp Martin, född i Hamburg och utbildad i Hannover, Tyskland, arbetar 50% som biträdande överläkare inom Akutsjukvård och 50% som specialistläkare inom Allmänkirurgi på SUS Malmö. Sedan 2015 är han ledamot i SWESEMs (svensk förening för Akutsjukvård) styrelse och är även sammankallande för SWESEMs utbildningsutskott. Som certifierad examinator för specialisttentamen arbetar han för att uppnå en hög och jämn akutläkarkompetens i Sverige. Han är dessutom medlem i ATLS-fakulteten och verkar som både utbildare och kursledare sedan 2010. Deltar i följande event:
Torsdag 23/08 13:00-14:30 - Utbildnings-kommittén-Swedish Surgical Training in the Future-challenges and possibilities.Anna Melle

Anna Melle, Kultur & Integration, www.annamelle.com

Anna Melle tog sin lärarexamen vid högskolan i Jönköping. Hon är idag verksam som gymnasielärare i historia och samhällsvetenskap. Anna har tjänstgjort som nämndeman i Göta hovrätt och tingsrätt. Hon har en bred erfarenhet av det mångkulturella svenska samhället och föreläser bl.a. om kulturmöten, kulturkrockar och hedersrelaterat våld samt om patientbemötande inom vården. Anna är även författare och givit ut ett flertal böcker inom dessa områden.


Hon är en uppskattad föreläsare med entusiasm och energi. Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle. Kulturmöten är en del av vår vardag, dels i patient/anhörigkontakt men även medarbetare mellan. Människor med utländsk bakgrund betraktas ofta som avvikande i sitt beteende och ofta relateras detta till deras religion eller kultur. Anna tar upp ämnen som:


Vilken kunskap behöver du ha för att möta och vårda patient och närstående med olika kulturella bakgrunder på bästa sätt?

Oliktänkande när det gäller sjukdomar och behandlingar

Hur kan vi prata om kulturella eller religiösa synsätt som påverkar vården?

Hur skapas ett bra bemötande i den professionella yrkesrollenDeltar i följande event:
Torsdag 23/08 13:00-14:30 - 2. Inspirationsföreläsning-Kulturkrockar
Torsdag 23/08 13:00-14:30 - VÅRDVETENSKAP / ADMIN / NFSK - 1 Överlämning till Norrköping. 2. Inspirationsföreläsning-Kulturkrockar.Christina Monsen

Christina Monsen är sjuksköterska sedan mer än 30 år sedan. Stor del av sin tjänstgöring har hon verkat inom kärlkirurgisk omvårdad vid Skånes universitetssjukhus (SUS) där hon har hon haft ett stort intresse för sårbehandling. I oktober 2016 disputerade Christina på en avhandling vid Lunds universitet med titel: "Effects of Negative Pressure Wound Therapy on Perivascular Groin Infection after Vascular Surgery. Wound healing, cost-effectiveness and patient-reported outcome." Efter disputationen är Christina projektledare för projekt Sårbehandling i samverkan (SiS) vid Sus. Projektet planeras pågå till slutet av 2018 med målsättning att det ska leda till förbättrat omhändertagande och korrekt behandling av patienter med svårläkta sår.Deltar i följande event:
Onsdag 22/08 15:15-16:45 - VÅRDVETENSKAP - Sårvård och sårbehandling.Filip Muysoms

Filip Muysoms is Head of the Department of Abdominal Surgery at AZ Maria Middelarges, Gent, Belgium. He is a board member of the European Hernia Society and President of the Europan Registry of Abdominal Wall Hernias. He has a special interest in abdominal wall surgery and has conducted a large number of studies focusing on the technical development of endoscopic hernia surgery.Deltar i följande event:
Onsdag 22/08 15:15-16:45 - SIKT-New techniques for ventral hernia repair.Anna Nergårdh

Anna Nergårdh, är regeringens särskilda utredare och leder utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. Anna Nergårdh har en bakgrund som specialist i internmedicin och kardiologi, och har de senaste 10 åren arbetat med styrning- och ledningsfrågor inom olika delar av svensk hälso- och sjukvård; som verksamhetschef, chefläkare på akutsjukhus, biträdande landstingsdirektör i Stockholm, och också deltagit i olika typer av nationella arbeten, bland annat som expert i Måns Roséns utredning om den högspecialiserade vården. Hon är ledamot i Socialstyrelsens styrelse, och har deltagit i en rad nationella projekt, såsom utformningen av Framtidens kvalitetsregister.Deltar i följande event:
Onsdag 22/08 13:00-14:30 - SKF PLENARSESSION - Priset för nivåstruktureringen, en ojämlik akutsjukvård? - Debatt.Josephine Nicklasson


Deltar i följande event:
Torsdag 23/08 10:15-11:00 - ADMIN - Levnadsvanor. Cancer och mat.Elisabet Nilsson

Elisabet Nilsson. Sjuksköterska med förfluten inom området lungmedicin. Arbetar numera på Hälsoenheten med prevention inom levnadsvanorna tobak och alkohol. I mitt arbete jobbar jag både kliniskt med patienter men har även uppdrag som utbildare för Region Skåne och Lunds universitet.  Har även ett regionalt uppdrag för Kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention som sakkunnig inom området alkohol.Deltar i följande event:
Tisdag 21/08 13:00-14:30 - VÅRDVETENSKAP - Levnadsvanor och operation.Jonas Nilsson

Jonas Nilsson, Ph.D., Professor, Experimental Cancer Surgery, Sahlgrenska Cancer Center, University of Gothenburg

 

Biography

Jonas Nilsson studied molecular biology and obtained a PhD at Umeå University 2000. After a short period working as a lecturer in cell biology&physiology, he moved to St Jude Children’s Research Hospital 2001 to undergo postdoctoral training in the lab of John Cleveland. Here, his work on the MYC oncogene was commenced. By using cell biology and mouse genetics he defined how the Myc transcription factor activates genes and also identified Ornithine decarboxylase as a target critical for Myc-induced lymphomagenesis (Nilsson et al., 2003 MCB; Nilsson et al., Cancer Cell 2005). After returning to Sweden 2005 he first continued to scrutinize genes downstream of Myc in his own lab (Plym Forshell et al., Cancer Prev Res 2010; Höglund et al., Clin Cancer Res 2011; Nilsson Lisa et al., Plos Genetics 2012), to identify possible targets for therapeutic intervention. He then continued working on understanding how to use BET bromodomain inhibitors for liquid as well as solid tumors (Bhadury et al., PNAS 2014; Nilsson Lisa et al., Cancer Res 2016; Muralidharan et al., Oncogene 2016). To gain access to clinical collaborations he moved to Sahlgrenska Cancer Center at University of Gothenburg, Sweden, 2011. Here, he founded the Sahlgrenska Translational Melanoma Group (SATMEG), together with surgeon Roger Olofsson Bagge and oncologist Lars Ny at the Sahlgrenska University Hospital. SATMEG aims to identify new treatment options for melanoma patients based on translational research. Focus here lies on understanding the genetics of the disease and creating humanized animal models of melanoma (PDX) for use in translational research (Einarsdottir et al., Oncotarget 2014; Gad et al., Nature 2014; Warpman Berglund et al., Ann Oncol 2016; Xue et al., Nature Medicine 2107; Muralidharan et al., Cell Death&Disease 2017; Jespersen/Lindberg et al., Nature Communications 2017). Focus of the group is also on investigator-initiated clinical trials where Dr Nilsson currently manages the translational effort of the SCANDIUM (Trial PI Roger Olofsson Bagge) and PEMDAC (Trial PI Lars Ny) clinical trials for ocular/uveal melanoma patients. Overall, Dr Nilsson has authored over 60 publications incl some in journals like Nature, Nature Medicine, Nature Genetics and Immunity and has been main-author of papers in Cancer Cell, Nature Communications, PNAS, Blood, Plos Genetics and Cancer Research. He is an Investigator of the Swedish Cancer Society since 2007 and reached status of Full Professor in Experimental Cancer Surgery 2015.Deltar i följande event:
Fredag 24/08 12:00-13:30 - SFFB-Generella metastaser av malignt melanom - modern medicinsk och kirurgisk behandlingLars Ny

Lars Ny, överläkare och docent, är specialist i klinisk farmakologi samt onkologi och sedan år 2000 verksam vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg där han idag är Sektionschef på Onkologen för Melanom, Sarkom, Urologisk och Gynekologisk cancer. Lars har en mångårig gedigen erfarenhet inom klinisk prövning i såväl akademiska som företagsinitierade studier inom särskilt immunterapi vid avancerad melanomsjukdom. Han är också engagerad i ett flertal translationella forskningsprojekt inom melanom i samverkan med Sahlgrenska Cancer Center och Kirurgkliniken vid Sahlgrenska.Deltar i följande event:
Fredag 24/08 12:00-13:30 - SFFB-Generella metastaser av malignt melanom - modern medicinsk och kirurgisk behandlingMikko Pakarinen

Mikko Pakarinen

Professor Mikko Pakarinen är överläkare i barnkirurgi och Verksamhetschef för Barnkirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Helsinki. Han har en gedigen klinisk erfarenhet av kirurgi vid pediatriska gastrointestinala tillstånd och leversjukdomar. Hans forskningsgrupp utför aktiv klinisk och translationell forskning om pediatriska lever- och gallvägar och medfödda defekter i mag-tarmkanalen. Hans mål är att undersöka underliggande biologiska mekanismer och genetisk etiologi av pediatriska kirurgiska sjukdomar för att förbättra behandlingsmetoder. De speciella områdena som är av hans intresse innefattar tarmsvikt och associerad leversjukdom, missbildningar av gallvägarna, portalhypertension och medfödda tarm motilitetsstörningar. Han har handlett och handleder flera doktorander och ett har brett nationellt och internationellt nätverk av forskningskontakter.

Han är koordinator på workstream on gastrointestinala sjukdomar på Eupeiska Referens Nätverk ERNICA.

Han är dessutom redaktör för Europa för Journal of Pediatric Surgery, och vetenskaplig sekreterare på EUPSA.

Professor Pakarinen kommer att föreläsa under Kirurgvecka 2018 i Helsinborg och dela med sig sin breda kunskap och erfarenhet om kort tarmsyndrom på barn och delta i efterföljande paneldiskussion.Deltar i följande event:
Onsdag 22/08 09:20-09:25 - Nutritional needs in patients with total colonic aganglionosis - a patient reported outcome in the Nordic countries
Onsdag 22/08 13:00-13:40 - BARNKIR - Gästföreläsning Mikko Pakarinen. Comprehensive management of pediatric intestinal failure - Outcomes of the first 100 patients in Helsinki.
Onsdag 22/08 13:45-14:45 - BARNKIR - Paneldiskussion. Treatment options in short bowel/intestinal failure in children.Eva Ramqvist

Eva Darai-Ramqvist, MD, PhD

Har fått läkarlegitimation 1998 och efter en kort tid inom kirurgi i Rumänien, flyttade till Stockholm och forskade heltid med identifiering och karakterisering av tumörsupresorgener och kromosominstabilitet i solida tumörer. 2007 doktorerade vid Karolinska Institutet med avhandling om sambanden mellan kromosomförändringar i cancerceller och evolution. Forskade i fortsättningen deltid såväl i Stockholm som vid CancerCare Universitetssjukhuset i Winnipeg Canada med focus på tredimensionella DNA/telomerorganisationer i cancerceller. Parallellt fortsatte det kliniska arbetet och specialistutbildningen inom Klinisk Patologi sedan med subspecialisering i Klinisk Cytologi. Nuvarande jobbar som biträdande överläkare i Klinisk Patologi och Cytologi på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna i Stockholm. Är styrelsemedlem i Svensk Förening för Klinisk Cytologi och sammankallande för KVAST gruppen för finnålspunktioner.Deltar i följande event:
Tisdag 21/08 08:00-09:30 - ENDOKRIN - Cytologi och patologi i thyroidea förr, nu och i framtidenMårten Rosenquist

Mårten Rosenqvist

Född 1952. Professor hjärtsjukdomar KI sedan 2000, Överläkare Hjärtkliniken DS, Förste Livmedikus sedan 2006

"Jussi Björling - Tenor med rusande hjärta"

Jussi Björlings änka, Anna Lisa, skriver i sina memoarer att Jussi Björling ofta hade episoder av hjärtklappning och att han inte sällan i samband med detta blev hes med åtföljande inställda konserter. Eftersom jag som kardiolog mest ägnat mig åt rytmrubbningar blev förstås jag intresserad försöka gräva vidare i detta, med en del överraskande fynd som resultat......

Se i övrigt  Rosenqvist M.  ”Jussi Björlings hjärta slog 200 slag per minut”, Läkartidningen 2011-04-12.Deltar i följande event:
Torsdag 23/08 08:45-09:30 - SVESEK - "Jussi Björling - tenor med rusande hjärta"Hege Russnes

Hege G. Russnes, MD, PhD, is a medical doctor trained in surgical and molecular pathology and has a combined position as a senior consultant (pathology) in Oslo University Hospital and as a group leader at Dept. of Cancer Genetics, Institute for Cancer Research, Oslo University Hospital, Norway. Her main research interest has been molecular based diagnostics with a particular focus on refining classification of breast cancer. Classification by genomic alterations was the main focus in her PhD work (University in Oslo, 2010), and in 2010-2011 she spent 18 months at Dana-Farber Cancer Institute/Harvard Medical School for more in-depth analyses of intra-tumor heterogeneity and epigenetic alterations in breast cancer. Her research group is part of several clinical trials, both for retrospective molecular analyses but also for providing molecular tests for patient inclusion and/or stratification. A major focus is intra-tumor heterogeneity and tumor evolution. See also webpage: https://www.ous-research.no/russnes/

She is at present head of the Molecular Pathology group in the Norwegian Association for Pathologists and the initiator of the Norwegian Association of Molecular Pathology. Deltar i följande event:
Torsdag 23/08 08:00-09:30 - SFFB - Molekylär diagnostik vid bröstcancer-dags för införande i Sverige?Annika Sandelin

Annika Sandelin. Mitt fokus inom den perioperativa omvårdnaden handlar om information, kommunikation och samarbete i teamet, och då framförallt i operationsteamet. Nödvändiga förutsättningar för att kunna medverka i ett effektivt teamarbete och bidra till patientens säkerhet är att informationen överförs och är korrekt.

Annika Sandelin, leg sjuksköterska, operationssjuksköterska och utbildningsledare vid Enheten för Utbildning Omvårdnad, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Adjungerad Klinisk Adjunkt och Adjunkt vid Specialistsjuksköterskeprogrammet inom operationssjukvård, Inst NVS, Karolinska Institutet, Stockholm. Doktorand vid Inst CLINTEC, Karolinska Institutet, Stockholm.
Ledamot i Kvalitetsrådet och EORNA (European Operating Room NursesAssociation) för Riksföreningen för operationssjukvård, RfOp.Deltar i följande event:
Tisdag 21/08 13:00-14:30 - VÅRDVETENSKAP - Levnadsvanor och operation.Marek Soltes

Dr. Marek Soltes from Slovakia has an extensive career in practicing and promoting minimally invasive surgery. TAPP technique for inguinal hernia is one of his surgical special interests, especially TAPP redo after TAPP as well as TAPP removal of infected mesh.

Currently he is the Head of the Department of Minimal Invasive Surgery from the University Hospital in Kosice (Slovakia) involved also in teaching activities as Associated Professor, University of P.J.Safarik, Slovak Republic 2016-present.

Internationally he is the Chairman of the Education & Training Committee within EAES, Laparoscopic Surgical Skills Foundation Board Member and UEMS MIS Division Board Vice-presidentDeltar i följande event:
Torsdag 23/08 10:15-11:45 - SIKT-Face to face: TAPP vs TEPMattias Soop

Mattias Soop är kolorektalkirurg med fokus på behandling av tarmsvikt, IBD och kirurgisk stressreduktion. Jag gjorde klar min ST och doktorandarbete 2004 på Karolinska, Ersta Sjukhus och Salford Royal Hospital, Manchester, och gjorde sedan ett 2-årigt fellowship vid Mayo Clinic, Rochester. 2008 startade jag en akademisk tjänst som kolorektalkirurg vid University of Auckland och drev forskningsprogram med flera doktorander. 2013 återvände jag till Manchester för att anta en nyinrättad tjänst som kirurg vid Salford Royal Hospital och Reader vid University of Manchester. Jag arbetar mest vid Irving National Intestinal Failure Unit och i Salford IBD Team. Deltar i följande event:
Tisdag 21/08 15:15-16:00 - Perioperativ njurfunktion och relevans för vätsketerapi.
Tisdag 21/08 15:15-16:45 - ERAS-PERIOP - Perioperativ njurfunktion och relevans för vätsketerapi.Peter Svensson

Peter J Svensson, MD, PhD,  är utbildad vid Lunds Universitet och har gjort sin specialist utbildning vid Skånes Universitets Sjukhus.  Peter J Svensson är specialist i Internmedicin, Hematologi och Blödnings och trombos sjukdomar och är kliniskt verksam vid trombos och hemostascentrum Skånes Universitets Sjukhus sedan 1991. Sedan 2015 är Peter J Svensson professor i koagulations sjukdomar samt är verksam som program direktör för läkarprogramet vid Lunds Universitet.Forskningsintresset är trombofili och antikoagulation och Peter J Svensson är ordförande i det nationella kvalitets registret Auricula. Han har skrivit 150 vetenskapliga artiklar samt ett flertal läroböcker.Deltar i följande event:
Tisdag 21/08 13:00-14:30 - KIRUB - Hjälp det blöder! Strategier för blödningshantering och hur ser min verktygslåda ut!
Torsdag 23/08 11:35-11:45 - Kliniska implikationer av olika riskfaktor profiler hos patienter med mesenterialvenstrombos och systemisk venös tromboembolism – en populationsbaserad studieLovisa Telborn


Deltar i följande event:
Onsdag 22/08 13:45-14:45 - BARNKIR - Paneldiskussion. Treatment options in short bowel/intestinal failure in children.Frederic Triponez

Frédéric Triponez finished his medical school in Geneva in 1996. He completed his residency in general surgery in Geneva and then spent one year in Lille, France, as clinical fellow in endocrine surgery by prof C.A. Proye, and one year in San Francisco, as clinical and research fellow by prof O. Clark. When returning in the University Hospitals of Geneva in 2005, he developed the endocrine surgery unit, making it the biggest center for thyroid and parathyroid surgery in Switzerland.
He also specialized in thoracic surgery and spent 2 years in Paris by prof J.F. Regnard to complete his clinical experience in thoracic surgery.
He was appointed head of the department of Thoracic and Endocrine Surgery at the University Hospitals of Geneva in December 2013 and full professor of surgery at the Faculty of Medicine of Geneva.

His current area of research relate to the management of neuro-endocrine tumours of the pancreas in MEN1 patients and to the development of innovative techniques to preserve the parathyroid function during thyroid and parathyroid surgery, aiming at decreasing the rate of post-thyroidectomy hypoparathyroidism. With his team, they developed parathyroid angiography with Indocyanin Green over the last 5 yearsDeltar i följande event:
Tisdag 21/08 10:15-11:15 - ENDOKRIN - The Per-Ola Granberg lecturePirkko Trpevski Kyllönen
Pirkko Trpevski Kyllönen arbetar på Språkservice i Region Skåne. Vems behov styr användandet av tolk? Tolk – ett störningsmoment? Vem styr  samtalet? Vem ansvarar för missförstånd?  Ansvarsfördelning? Krav på tolken?Deltar i följande event:
Onsdag 22/08 08:30-09:30 - ADMIN - Att arbeta med tolk - När och hur?Ove Törring

Ove Torring MD, PhD is associate professor at the Institution for Clinical Research and Education, Karolinska Institutet, Stockholm. He is senior consultant in endocrinology and internal medicine, at Sodersjukhuset, Stockholm.

For more than 30 years, his research and clinical activities has focused on osteoporosis, metabolic bone diseases and thyroid disoders. 1978 to 1996 he worked at the Department of Endocrinology and Diabetology, Karolinska University Hospital, Stockholm and has been Visiting Scientist 1987 and 1989-1990 at the Endocrine Research Unit, Mayo Clinic, Rochester. He has been senior consultant at Division of Endocrinology, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet, Denmark, 1995-1999. 2001 he started the Division of Endocrinology, Department of Internal Medicine, Sodersjukhuset and was its chairman until 2005. Director of Medical Education, KISÖS, 2005-2013.

He has been vice president for the Swedish Endocrine Society and member of the steering committee for the Annual General Meeting of the Swedish Society of Medicine. Torring was cofounder and member of the Scientific Committee for the Baltic Bone Conferences since its start 1993. He has been member of ASBMR since 1982 and of ECTS .

Torring has published extensively including several chapters in text- and handbooks in the field of osteoporosis, calcium and bone metabolism and of thyroid diseases. He participated in providing background material and in establishing National Guidelines for Pharmacological treatment of osteoporosis for the Swedish Medical Products Agency 2004 and 2007 and in developing of the National Guidelines for Osteoporosis for the Swedish National Board of Health and Welfare 2012. He retired 2015.Deltar i följande event:
Måndag 20/08 13:00-14:00 - ENDOKRIN - Ivar Sandström-föreläsning. - Tyreotoxikos: Svenska studier märks i världen. - Ove Törring
Måndag 20/08 14:00-14:15 - A quarter of patients with Graves' Disease receive surgery as a final treatment in TT-12, a prospective 6-10 year follow up in Sweden
Måndag 20/08 14:15-14:30 - AN ECONOMIC COST ESTIMATION FOR DIFFERENT TREATMENT OPTIONS OF GRAVES’ DISEASE
Måndag 20/08 15:15-15:30 - Impaired quality of life after radioiodine compared with anti-thyroid or surgery treatment för Graves’ hyperthyroidism. A long-term follow-up with ThyPRO and SF-36.
Måndag 20/08 15:30-15:45 - Likheter och skillnader i behandling av Graves' tyreotoxikos hos indexpatient i TT-12 jämfört med Europa, Japan och USABruno Walther

Bruno Walther

Född 19 februari 1945, skolgång och studentexamen i Västerås. Medicinstudier i Göteborg, läkarlegitimation 1972. Kirurgi i Västerås 1970 – 1978, som underläkare därefter Lund, vars kirurgklinik jag sedermera blev trogen, som teamchef, professor och överläkare fram till tjänstens slut vid 67 års ålder. Arvodesanställd kirurgkliniken Lund t.o.m. 2015. Åren 1982 – 1983 finslipades min magsäcks- och matstrupskirurgi i Chicago under dåtidens främste, David B. Skinner. Numera är jag arvodesanställd på Lunds universitet, Lund. Ledare och grundare tillsammans med Lars Påhlman av Almungekurserna (suturteknik) som bildade skola under 20-talet år. Ett stort antal vetenskapliga publikationer och handledarskap till disputation. Utnämnd till Fellow of the American College of Surgeons (FACS) 2014.Deltar i följande event:
Torsdag 23/08 10:15-11:45 - SVESEK - "Igår, Idag och imorgon."Kristina Wikner

Kristina Wikner
Enhetschef för enheten för högspecialiserad vård på Socialstyrelsen sedan 1,5 år tillbaka. Deltog under 2017 i utredningen om Kunskapsbaserad och jämlik vård - Förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård (SOU 2017:48) som utredningssekreterare. Har tidigare bla. arbetat som chef för enheten för nationella riktlinjer på Socialstyrelsen och deltagit i arbetet med att utveckla myndigheternas kunskapsstyrning inom ramen för rådet för att styra med kunskap.Deltar i följande event:
Onsdag 22/08 13:00-14:30 - SKF PLENARSESSION - Priset för nivåstruktureringen, en ojämlik akutsjukvård? - Debatt.