Uppladdning av digitala posters – 7 augusti 2018
Uppladdning av digitala posters är öppet fram t.o.m. tisdagen den 7 augusti 2018.
Lars Enochsson
Vetenskaplig Sekreterare
Svensk Kirurgisk Förening

Datum:

1 mars 2018 – Call for abstracts

6 april 2018 – Deadline Abstract submission

15 maj 2018 – Notification of abstracts 

7 augusti 2018 – Deadline för uppladdning av din poster

Instruktioner:

  • Språket ska vara svenska eller engelska.
  • Abstracttexten ska innehålla maximum 250 ord.
  • Abstractet tillåter EN bifogad bild, på t.ex. tabell.
  • Det åligger författaren att skicka in ett komplett och korrekt abstract.
  • Eventuella fel i stavning, grammatik eller vetenskapliga fakta kommer att publiceras såsom skrivet av författaren.
  • All korrespondens angående abstractet sker med korresponderande författare som är ansvarig för att information når medförfattarna.

Kontaktperson:

Lars Enochsson
Vetenskaplig Sekreterare
Svensk Kirurgisk Förening
lars.enochsson@svenskkirurgi.se