Akut laparoskopisk övre gastrointestinal kirurgi Våtlabskurs under kirurgveckan
20-21 augusti 2018

INTRODUKTION

Under Kirurgveckan 2018 anordnar Svensk
kirurgisk förening (SKF) och Svensk förening för
innovativ kirurgisk teknologi (SIKT) kurs i akut
laparoskopisk övre GI kirurgi

Mål: Att kunna förstå och utföra de basala
tekniska aspekterna av akut laparoskopisk övre GI
kirurgi. Att med teori och våtlabssimulering ledd
av erfarna instruktörer korta inlärningstiden för
laparoskopiska övre GI ingrepp.

Målgrupp: ST-läkare, företrädesvis I slutet av ST
samt specialister på väg att initiera övre GI
laparoskopisk kirurgi.

Klicka här för att ladda ner PDF

Laparoskopisk kolorektakirurgi Våtlabskurs under kirurgveckan
23-24 augusti 2018

INTRODUKTION

Under Kirurgveckan 2018 anordnar Svensk
kirurgisk förening (SKF) och Svensk förening för
innovativ kirurgisk teknologi (SIKT) kurs I akut
kolorektal kirurgi.

Mål: Att kunna förstå och utföra de basala
tekniska aspekterna av laparoskopisk kolorektal
kirurgi. Att med teori och våtlabssimulering ledd
av erfarna instruktörer korta inlärningstiden för
laparoskopiska nedre GI ingrepp.

Målgrupp: ST-läkare, företrädesvis I slutet av ST
samt specialister som är på väg att initiera
kolorektal laparoskopisk kirurgi

Klicka här för att ladda ner PDF