Instruktioner vid bedömning

Logga in med tilldelade uppgifter i bedömningssystemet efter att klicka på knappen nedan, läs sen instruktionerna nedan.

 

  1. Om du inte redan är i läget för att välja ett abstrakt klickar du på Review i menyn till vänster.
  2. Välj ett abstrakt ur listan
  3. Läs abstraktet
  4. Lämna en bedömning enligt angivna frågor. Det går även att markera jävsituation genom att klicka på knappen “Conflict of interest” istället för att lämna en bedömning.

Frågor:

 

 

  1. Om du inte redan är i läget för att välja ett abstrakt klickar du på Review i menyn till vänster.
  2. Välj ett abstrakt ur listan
  3. Läs abstraktet
  4. Lämna en eventuell bedömning enligt angivna frågor
  5. Se sammanställningar från övriga bedömare och ange beslut (Oral/Poster) för det aktuella abstraktet